top of page
DJI_0409.JPG
Rectangle 18.png
Rectangle 18.png
 • Küresel Misyonumuz
  Küresel misyonumuz, inşaat sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunarak dünya genelinde yaşam kalitesini artırmak ve toplumların geleceğini güçlendirmektir. Yüksek standartlarda çevre dostu uygulamaları benimseyerek, mühendislik becerilerimizi ve teknolojik yeteneklerimizi kullanarak küresel alanda etkili ve dayanıklı yapılar inşa etmeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, projelerimizde kaliteyi, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. İnovasyon, güçlü liderlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, dünya genelinde Gürteş İnşaat'ı tercih edilen bir marka haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz.
 • Firma içi Misyonumuz
  Firma içi misyonumuz, Gürteş İnşaat olarak çalışanlarımıza ve organizasyonumuza rehberlik etmek, ortak bir vizyon etrafında birleşmek ve başarıya odaklanmaktır. Bu çerçevede: Mükemmeliyet Odaklı Çalışma: İnşaat sektöründeki en yüksek standartları benimseyerek, her projede mükemmeliyeti ve kaliteyi hedefliyoruz. Ekip İşbirliği ve İletişim: Birbirimize saygı göstererek, açık iletişim kurmayı ve ekip içi işbirliğini teşvik ediyoruz. Birlikte çalışarak, güçlü ve etkili bir takım oluşturuyoruz. Sürdürülebilirlik ve Çevre Duyarlılığı: Projelerimizde çevre dostu uygulamaları benimseyerek, sürdürülebilirlik ilkesini ön planda tutuyoruz. Doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. İnovasyon ve Teknoloji Kullanımı: Modern ilkeleri benimseyerek, sektördeki en son teknoloji ve inovasyonları takip ediyor ve projelerimizde kullanarak sürekli gelişimi hedefliyoruz. Çalışan Gelişimi ve Memnuniyeti: Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimine önem veriyor, adil bir çalışma ortamı sağlayarak ekip üyelerimizin memnuniyetini ve bağlılığını güçlendiriyoruz. Bu misyon doğrultusunda, Gürteş İnşaat olarak kendi sektörümüzde öncü bir firma olmayı, değer yaratmayı ve sürdürülebilir bir başarı elde etmeyi amaçlıyoruz.
 • Sektördeki Konumumuz
  Gürteş İnşaat, inşaat sektöründeki konumunu güçlü bir lider olarak belirlemeyi hedefleyen bir şirkettir. Firmamız, sektördeki güçlü deneyimleri, teknik uzmanlığı ve yüksek standartlarda sunduğu hizmetlerle öne çıkmaktadır. Konumumuzu şu temel prensipler etrafında şekillendiriyoruz: Teknolojik İnovasyon ve Yetkinlik: Gürteş İnşaat, sektördeki en son teknoloji ve yenilikleri benimseyerek, projelerinde teknik üstünlüğü sağlamakta ve sektöre öncülük etmektedir. Kalite ve Mükemmeliyet Standartları: Her projede kaliteyi ön planda tutarak, sektördeki en yüksek mükemmeliyet standartlarına ulaşmayı amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyetini sürekli artırarak, sektörde öncü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci: Çevre dostu uygulamaları benimseyerek, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak, sektörde çevresel sorumluluk bilinciyle öne çıkan bir konumda bulunuyoruz. İş Ahlakı ve Saygı: İş ahlakına uygun bir şekilde hareket ederek, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde saygı, dürüstlük ve güveni temel alıyoruz. Ulusal ve Uluslararası Proje Portföyü: Geniş bir proje portföyü ile hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteriyoruz, bu da sektördeki çeşitli projelerde etkin bir konumda olmamıza olanak tanıyor. Bu temel değerler etrafında, Gürteş İnşaat olarak sektördeki konumumuzu güçlendirmeye, öncü bir rol oynamaya ve müşterilerimize değer sağlamaya devam ediyoruz.
 • Ekip Misyonumuz
  Ekip misyonumuz, Gürteş İnşaat olarak bir araya gelen her bir çalışanın, ortak bir vizyon etrafında birleşerek güçlü bir ekip oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu misyon kapsamında: İşbirliği ve Ekip Ruhu: Ekip olarak, çeşitli uzmanlık alanlarından gelen yetenekleri birleştirerek güçlü bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz. İşbirliği ve ekip ruhu ile, zorlukları birlikte aşarak başarıya ulaşmayı amaçlıyoruz. Sürekli Öğrenme ve Gelişim: Bireysel ve kolektif olarak sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik ediyoruz. Yeni bilgilerle donanmış, yetenekleri gelişmiş bir ekip oluşturarak, sektördeki değişimlere ayak uydurmayı amaçlıyoruz. İnovasyon ve Yaratıcılık: Ekip üyelerimizi yenilikçi düşünceye teşvik ediyoruz. İnovasyon ve yaratıcılık, problemlere çözüm bulma süreçlerimizin temelini oluşturarak, projelerimizde öne çıkmamıza yardımcı oluyor. Adil ve Destekleyici Bir Çalışma Ortamı: Çalışanlarımız arasında adil bir çalışma ortamı sağlamayı ve birbirimize destek olmayı önemsiyoruz. Herkesin fikirlerine saygı göstererek, katılımcılığı teşvik ediyoruz. Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin beklentilerini anlamak ve onlara değer katmak için birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, başarılı projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Bu misyon doğrultusunda, Gürteş İnşaat ekibi olarak bir bütün olarak hareket etmeyi, birbirimize destek olmayı ve başarıyı birlikte paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu temel değerlerle, güçlü bir ekip oluşturarak projelerimizde mükemmelliği ve başarıyı yakalamayı hedefliyoruz.
 • Güvenlik Misyonu
  Güvenlik misyonumuz, Gürteş İnşaat olarak her bir çalışanımızın, müşterilerimizin ve projelerimizin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve sürdürülebilir bir güvenlik kültürü oluşturmaktır. Bu çerçevede: İnsan Hayatı Önceliğimizdir: İş sağlığı ve güvenliği, her faaliyetimizde en üst düzeyde önceliğimizdir. Herkesin sağlığı ve güvenliği, başarımızın temel unsurlarıdır. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımıza düzenli eğitimler ve farkındalık programları sunarak, güvenlik standartlarına uyumu artırmayı hedefliyoruz. Bilinçli bir ekip oluşturarak, güvenlik kültürünü güçlendiriyoruz. Teknolojik Güvenlik Çözümleri: En son teknolojiyi kullanarak, inşaat sahalarında ve tesislerimizde güvenliği artırmak için modern çözümleri entegre ediyoruz. Teknolojinin güvenliğe katkısını maksimum düzeyde değerlendiriyoruz. Risk Yönetimi ve İyileştirme: Sürekli olarak risk değerlendirmesi yaparak, potansiyel riskleri tanımlıyor ve önleyici tedbirleri güçlendiriyoruz. Kazaların ve olayların tekrarlanmasını engellemek için sürekli iyileştirme süreçlerini benimsiyoruz. Yasal Uyumluluk: İlgili yasal düzenlemelere ve standartlara tam uyum sağlamayı taahhüt ediyoruz. Yerel ve uluslararası güvenlik standartlarına tam uygunluğu sağlamak, iş yapış şeklimizin temel bir unsuru olarak kabul ediyoruz. Bu güvenlik misyonu, Gürteş İnşaat olarak çalışanlarımızın güvenliğini ve iş ortaklarımızın güvenini temel alarak, projelerimizin başarıyla tamamlanması için güçlü bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.
 • Çevre Misyonu
  Çevre misyonumuz, Gürteş İnşaat olarak çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, projelerimizle birlikte doğal kaynakları korumayı ve çevreye olan etkimizi en aza indirmeyi taahhüt etmektedir. Bu çerçevede: Yeşil İnşaat Uygulamaları: Projelerimizde yeşil inşaat prensiplerini benimseyerek enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi ve çevre dostu malzemelerin kullanımı gibi sürdürülebilir uygulamaları teşvik ediyoruz. Karbonsuz Çözümler: Karbon salınımını en aza indirmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Doğal Ekosistemlerin Korunması: Projelerimizin planlanması ve uygulanması sürecinde, doğal ekosistemlere zarar vermeden, çevresel hassasiyeti gözeterek hareket ediyoruz. Geridönüşüm ve Atık Yönetimi: Atık yönetimi konusunda etkin bir strateji izleyerek, geri dönüşümü teşvik ediyor ve atıklarımızı en aza indirme amacıyla sürekli çaba gösteriyoruz. Çalışan Farkındalığı ve Eğitim: Çalışanlarımızı çevresel konularda bilinçlendirerek, sürdürülebilirlik ilkesini benimsemelerini teşvik ediyor ve çevre dostu uygulamalara katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Yasal Uyumluluk: Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal yasal düzenlemelere tam uyum sağlamayı taahhüt ediyor, çevresel standartları aşmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, Gürteş İnşaat olarak doğal kaynakları koruma, çevre dostu uygulamaları teşvik etme ve projelerimizi çevresel etki açısından optimize etme konularında sürekli çaba gösteriyoruz.
 • Gürtes Mühendislik ne tür bir firmadır?
  İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, yapısal mimari ve uygulamalarda teknolojik çalışmaları öncelikli bir misyon olarak benimsemektedir. Aynı zamanda, yerli ve yabancı firmalarla stratejik iş ortaklıkları kurarak, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve müşterilere temsilcilik hizmetleri sunmaktadır. Bu sayede, sektördeki yenilikleri benimseyip, müşterilere en üst düzeyde katma değerli çözümler sunma hedefini sürdürmektedir.
 • Gürtes Mühendisliğin uzmanlık alanları nelerdir?
  Özellikle betonarme prefabrik yapılar alanında uzmanlaşmış bir firmadır. Bu alandaki uzmanlığı, tasarım, üretim ve montaj hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, firma yapısal mimari, AR-GE çalışmaları ve teknolojik yatırımlar konularında da öne çıkmaktadır. Bu sayede, sektördeki en son gelişmeleri takip ederek müşterilere kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma misyonunu sürdürmektedir.
 • Gürtes Mühendisliğin müşteri tabanı nasıldır?
  Müşteri tabanını geniş bir yelpazede oluşturarak hem yerli hem de yabancı müşterilere hizmet vermektedir. Müşteri portföyü, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, gayrimenkul şirketleri, kamu kurumları ve bireysel müşterileri içermektedir. Aynı zamanda, iş ortaklığı yaptığı yerli ve yabancı firmaların müşterileri de GÜRTES'in hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu geniş kapsamlı müşteri tabanı, firma tarafından sunulan çeşitli hizmetlerin ve çözümlerin çeşitliliğini yansıtmaktadır.
 • Gürtes Mühendisliğin AR-GE ve teknolojik yatırımları nelerdir?
  Sektördeki yenilikleri yakından takip ederek AR-GE ve teknolojik yatırımlar yapmaktadır. Bu, yapısal mimaride yeni tasarım ve inşaat teknikleri geliştirme, ileri teknoloji kullanma ve enerji verimliliği gibi önemli konulara odaklanma anlamına gelir. Firmamız, müşterilere daha iyi hizmet ve çözümler sunabilmek için sürekli olarak AR-GE ve teknolojik gelişmeleri izlemekte ve uygulamaktadır. Bu sayede, sektördeki en son trendlere ayak uydurarak müşterilere yenilikçi ve kaliteli projeler sunma vizyonunu sürdürmektedir.
 • Gürtes Mühendisliğin müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı nedir?
  Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma olup çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, projelerde işbirliği yapmak ve en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak çaba göstermektedir. Firmamız, sürekli iletişim ve müşteri geri bildirimlerine büyük önem vererek, müşteri memnuniyeti ve sürekliliğini sağlamaya yönelik etkin stratejiler geliştirmektedir. Bu sayede, müşterilerimizin beklentilerini aşarak uzun vadeli iş ilişkileri kurma hedefini sürdürmektedir.
 • Prefabrik yapılar nedir?
  Prefabrik yapılar, fabrika ortamında üretilen yapı elemanlarının daha sonra inşaat sahasında birleştirilerek oluşturulan yapı sistemleridir. Betonarme prefabrik yapılar ise, beton ve çelik gibi dayanıklı malzemelerin önceden üretilmiş yapı elemanları olarak kullanıldığı yapı sistemleridir. Bu yöntem, inşaat sürecini hızlandırarak daha kontrollü bir üretim ve montaj süreci sağlar. Betonarme prefabrik yapılar, sağlamlığı, dayanıklılığı ve estetik görünümüyle öne çıkarak çeşitli inşaat projelerinde tercih edilen bir çözüm sunar.
 • Betonarme prefabrik yapıların avantajları nelerdir?
  Betonarme prefabrik yapılar, hızlı inşa süresi, maliyet etkinlik, yüksek kalite ve dayanıklılık gibi bir dizi avantaj sunmaktadır. Ayrıca, taşınabilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu özellikleriyle de dikkat çeker ve tercih edilir.
 • Prefabrik yapılar ne kadar sürede inşa edilebilir?
  Prefabrik yapılar, geleneksel inşa yöntemlerine kıyasla daha hızlı bir şekilde inşa edilebilir. İnşaat sahasında montaj süreci genellikle daha kısa sürer, bu da projenin tamamlanma süresini önemli ölçüde azaltır. Bu hızlı inşa avantajı, özellikle acil ihtiyaçların karşılanması veya proje süreçlerinin hızlandırılması gereken durumlarda önemli bir faktördür.
 • Prefabrik yapılar kaliteli mi?
  Evet, betonarme prefabrik yapılar, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilir ve genellikle sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçer. Bu nedenle, dayanıklılık, mukavemet ve uzun ömürlülük gibi açılardan yüksek kalite standartlarına sahiptirler. Bu özellik, prefabrik yapıların uzun vadeli kullanım ve bakım maliyetlerini minimize etmelerini sağlar, aynı zamanda yapıların çeşitli iklim koşullarına karşı direncini artırır.
 • Betonarme prefabrik yapılar ne kadar dayanıklıdır?
  Betonarme prefabrik yapılar, beton ve çelik gibi dayanıklı malzemelerin kullanılmasıyla yüksek dayanıklılığa sahiptir. Bu yapılar, deprem, rüzgar gibi doğal afetlere ve diğer çevresel etkilere karşı mukavemet göstermek üzere özel olarak tasarlanır. Bu özellik, prefabrik yapıların güvenliği artırmasının yanı sıra, uzun vadeli kullanım ve çeşitli çevresel koşullara adaptasyon kabiliyetini vurgular.
 • Betonarme prefabrik yapılar hangi alanlarda kullanılabilir?
  Betonarme prefabrik yapılar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Konutlar, ofis binaları, okullar, sağlık tesisleri, ticari yapılar, endüstriyel tesisler gibi birçok alanda tercih edilebilirler. Bu çok yönlü yapılar, farklı ihtiyaçlara ve projelere uygun olarak tasarlanabilir ve inşa edilebilir. Ayrıca, prefabrik yapıların hızlı montaj süreçleri, farklı sektörlerdeki inşaat projelerini optimize etmeye ve zaman tasarrufu sağlamaya olanak tanır.
 • Betonarme prefabrik yapılar geleneksel inşa yöntemlerinden daha maliyet etkin midir?
  Evet, prefabrik yapılar genellikle geleneksel inşa yöntemlerine kıyasla daha maliyet etkin olabilir. Fabrika ortamında gerçekleştirilen üretim süreci daha verimlidir ve inşaat sahasındaki montaj süresi daha kısa olduğu için iş gücü ve inşaat maliyetleri azalır. Bu durum, projelerin bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetme ve maliyet avantajları elde etme fırsatı sunar. Ayrıca, malzeme israfının azalması ve daha kontrollü bir üretim süreci de maliyet etkinliğe katkı sağlayan faktörler arasında yer alır.
 • Betonarme prefabrik yapılar hangi tür malzemelerden üretilir?
  Evet, betonarme prefabrik yapılar genellikle beton ve çelik malzemelerinin kombinasyonuyla inşa edilir. Bu yapılar, betonun yüksek dayanıklılığı ile çeliğin mukavemetini birleştirerek sağlam ve dayanıklı bir yapı oluştururlar. Bu kombinasyon, hem betonun sıkıştırma dayanıklılığına hem de çeliğin gerilme dayanıklılığına dayanan bir yapısal bütünlük sağlar. Bu özellikler, betonarme prefabrik yapıları depreme, rüzgara ve diğer çevresel etkilere karşı mukavemetli kılar, böylece yapıların uzun vadeli sağlamlığını ve dayanıklılığını artırır.
 • Betonarme prefabrik yapılar, geleneksel betonarme yapılarla karşılaştırıldığında hangi avantajlara sahiptir?
  Evet, betonarme prefabrik yapılar bir dizi avantaj sunar. Bunlar arasında daha hızlı inşa süresi, düşük iş gücü maliyetleri, enerji verimliliği, az atık üretimi ve yüksek yapı kalitesi yer alır. Ayrıca, prefabrik yapıların taşınabilirlik özellikleri, farklı lokasyonlarda kullanılabilme esnekliği sağlar. Bu avantajlar, inşaat projelerinde maliyet tasarrufu, çevresel etkilerin azaltılması ve projelerin daha etkili bir şekilde yönetilmesi gibi pek çok alanda fayda sağlar.
 • Prefabrik yapılar enerji verimliliği açısından nasıl performans gösterir?
  Evet, betonarme prefabrik yapılar, yalıtım malzemeleri ve enerji tasarruflu sistemlerin entegrasyonuyla yüksek enerji verimliliği sağlar. İyi tasarlanmış yalıtım, doğal aydınlatma ve havalandırma sistemleri gibi faktörler, enerji tasarrufuna önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Bu, yapıların sürdürülebilirlik açısından daha çevre dostu olmalarını ve enerji tüketimini minimize etmelerini sağlar. Bu özellikler, aynı zamanda yapı sahiplerine uzun vadede enerji maliyetlerinde tasarruf sağlama avantajı sunar.
 • Betonarme prefabrik yapılar ne kadar dayanıklıdır?
  Evet, betonarme prefabrik yapılar, yüksek mukavemetli beton ve çelik kullanılarak inşa edildiği için dayanıklıdır. Bu yapılar, deprem, rüzgar ve diğer dış etkilere karşı yüksek direnç gösterir ve uzun ömürlüdür. Yapısal dayanıklılığı sayesinde, betonarme prefabrik yapılar, çeşitli çevresel etkilere karşı güçlü bir koruma sağlar, böylece uzun vadeli kullanım için güvenilir bir çözüm sunarlar.
 • Betonarme prefabrik yapılar ne kadar esnek bir tasarım sunar?
  Evet, prefabrik yapılar esnek bir tasarım sunar ve farklı yapı tipleri, boyutları ve plan düzenlemeleriyle uyarlanabilir. Bu özellik, prefabrik yapıların özelleştirilebilir olmalarını sağlar ve müşteri ihtiyaçlarına, proje gereksinimlerine ve estetik tercihlere göre farklılaşan yapıları mümkün kılar. Bu esneklik, çeşitli sektörlerde ve projelerde kullanılmalarını destekler, aynı zamanda özel talepleri karşılamak için ideal bir çözüm sunar.
 • Gürtes Mühendisliğin referans projeleri nelerdir?
  Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 720'den fazla firmanın projelerine imza atmıştır. Bu projeler arasında endüstriyel tesisler, ticari binalar ve birçok farklı alan bulunmaktadır. Gürtes Mühendisliğin geniş müşteri portföyü, sektörel çeşitliliği ve başarılı projeleri, firma tarafından sağlanan çözümlerin ve hizmetlerin geniş kapsamını yansıtmaktadır.
 • Prefabrik yapıların çevre dostu olduğu nasıl sağlanır?
  Evet, prefabrik yapılar fabrika ortamında üretildikleri için inşaat sahasındaki atık ve enerji tüketimini azaltırlar. Ayrıca, enerji verimliliği sağlamak amacıyla tasarlanan modüler yapılar, çevre dostu bir seçenektir. Fabrika kontrollü şartlarında üretildikleri için malzeme israfını minimumda tutarlar ve inşaat sahasında daha düşük enerji tüketimi ile monte edilebilirler. Bu, prefabrik yapıların sürdürülebilir inşaat uygulamalarını desteklediği anlamına gelir, çevresel etkileri azaltır ve enerji tasarrufunu teşvik eder.
 • Gürtes Mühendisliğin projeleri hangi bölgelerde gerçekleştiriyor?
  Projelerini hem yerel hem de uluslararası düzeyde gerçekleştirmektedir. Türkiye genelinde ve yurtdışında farklı bölgelerde bir dizi projeye imza atmıştır. Bu çeşitlilik, Gürtes Mühendisliğin ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet göstererek geniş bir coğrafyada çeşitli sektörlerde projelere katılımını yansıtmaktadır.
 • Prefabrik yapıların uzun ömürlülüğü nasıl sağlanır?
  Yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması, sağlam inşa teknikleri ve düzenli bakım, prefabrik yapıların uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca, kalite kontrolü ve düzenli denetimler de büyük önem taşır.
 • Prefabrik yapılar neden tercih edilmelidir?
  Evet, prefabrik yapılar, hızlı inşa süresi, maliyet etkinlik, yüksek kalite ve dayanıklılık gibi avantajlar sunar. Ayrıca, taşınabilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu olmaları gibi özellikleriyle de tercih edilirler.

Güncellenme Tarihi: 29.01.2024

bottom of page